سكوت كتاب یكشنبه ها از ساعت 18:30 به مدت 30دقیقه

رادیو فرهنگ

سكوت كتاب

سكوت كتاب

گفتگوی علیرضا بهرامی ( كارشناس مجری) با علیرضا طبایی ( پیشكسوت درعرصه شعر و ادبیات) پیرامون اوضاع چاپ و نشر در زمینه شعر و ادبیات

1398/01/28
|
17:08
دسترسی سریع
سكوت كتاب