سكوت كتاب یكشنبه ها از ساعت 18:30 به مدت 30دقیقه

رادیو فرهنگ

سكوت كتاب

سكوت كتاب

بخشی از گفتگوی علیرضا بهرامی ( كارشناس مجری) با محمد عزیزی مدیر نشر روزگار و داستان نویس را بشنوید.

1397/10/04
|
17:46
دسترسی سریع
سكوت كتاب