صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

دوشنبه از ساعت 22:00 به مدت 30دقیقه

بررسی آسیب های حوزه نشر کتاب در ایران با حضور کارشناسان و صاحبنظران

صحبت های آقای غلامرضا نوعی (معاون موسسه نمایشگاه های فرهنگی) درباره قانون کپی رایت

مرتبط با این