صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

دوشنبه از ساعت 17 تا 17:30 به مدت 30دقیقه

بررسی آسیب های حوزه نشر کتاب در ایران با حضور کارشناسان و صاحبنظران

بخشی از صحبت های آقای اسداله امرایی (مترجم و فعال حوزه نشر) درباره شبیه سازی و بازنشر ترجمه کتاب (برنامه دوم)

مرتبط با این