صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

دوشنبه از ساعت 22:00 به مدت 30دقیقه

بررسی آسیب های حوزه نشر کتاب در ایران با حضور کارشناسان و صاحبنظران

بخشی از صحبت های آقای مجید بدر کوهی (مدیر مرکز پخش کتاب فرهنگ) درباره نقش صنف ناشران و کتابفروشان در جلوگیری یا بهبود وضعیت پدیده قاچاق کتاب

مرتبط با این