سفر به سرزمین واژه ها چهارشنبه از ساعت 22:00 به مدت 30دقیقه

رادیو فرهنگ

سفر به سرزمين واژه ها

سفر به سرزمین واژه ها

سیری در نمایشگاههای جهانی كتاب و فعالیت های فرهنگی كشورهای مختلف

بخشی از صحبت های آقای مجید غلامی جلیسه درباره فعایت های فرهنگی كشور ایتالیا و نمایشگاه كتاب بولونیا

1397/01/05
|
15:58
دسترسی سریع
سفر به سرزمین واژه ها