سفر به سرزمین واژه ها چهارشنبه از ساعت 22:00 به مدت 30دقیقه

رادیو فرهنگ

سفر به سرزمين واژه ها

سفر به سرزمین واژه ها

سیری در نمایشگاههای جهانی كتاب و فعالیت های فرهنگی كشورهای مختلف

صحبت های آقای فرید مرادی (كارشناس چاپ و نشر) درباره تاریخچه فعالیت های فرهنگی مربوط به ایران در كشور دانمارك

1396/12/20
|
22:20
دسترسی سریع
سفر به سرزمین واژه ها