صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

چهارشنبه از ساعت 17 تا 17:30 به مدت 30دقیقه

سیری در نمایشگاههای جهانی کتاب و فعالیت های فرهنگی کشورهای مختلف

صحبت های آقای فرید مرادی (کارشناس چاپ و نشر) درباره تاریخچه فعالیت های فرهنگی مربوط به ایران در کشور دانمارک

مرتبط با این