سفر به سرزمین واژه ها چهارشنبه از ساعت 22:00 به مدت 30دقیقه

رادیو فرهنگ

سفر به سرزمين واژه ها

سفر به سرزمین واژه ها

سیری در نمایشگاههای جهانی كتاب و فعالیت های فرهنگی كشورهای مختلف

صحبت های آقای فرید مرادی (كارشناس چاپ و نشر) درباره مدارس جدید و بخشی از فعالیت های فرهنگی كشور افغانستان

1396/12/12
|
16:11
دسترسی سریع
سفر به سرزمین واژه ها