سفر به سرزمین واژه ها چهارشنبه از ساعت 22:00 به مدت 30دقیقه

رادیو فرهنگ

سفر به سرزمين واژه ها

سفر به سرزمین واژه ها

سیری در نمایشگاههای جهانی كتاب

صحبت های مقدماتی آقای فرید مرادی (كارشناس چاپ و نشر) درباره چگونگی گسترش فرهنگ فارسی در كشور افغانستان

1396/11/18
|
16:02
دسترسی سریع
سفر به سرزمین واژه ها