صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

چهارشنبه از ساعت 17 تا 17:30 به مدت 30دقیقه

سیری در نمایشگاههای جهانی کتاب

بخش دیگری از صحبت های آقای فرید مرادی (کارشناس چاپ و نشر) درباره چاپ و نشر کتب فارسی در هندوستان

مرتبط با این