«چهار اثر» جمعه ها از ساعت 18:30تا 19:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو فرهنگ

چهار اثر

چهار اثر

برنامه چهار اثر، به معرفی آثار ملی ثبت شده ایران می پردازد.

كارشناسان محترم برنامه "چهار اثر" آقای كیانوش معتقدی (پژوهشگر هنرهای ایرانی-اسلامی) و خانم شوكا فصل بهار (مدرس میراث فرهنگی) از آثار ثبت شده ملی ایران می گویند.

این قسمت: "سقاخانه عزیزاله" واقع در شهر اصفهان

1396/11/25
|
16:27
دسترسی سریع
چهار اثر