صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه ها از ساعت 18:30تا 19:00 به مدت 30 دقیقه

برنامه چهار اثر، به معرفی آثار ملی ثبت شده ایران می پردازد.

برنامه این هفته چهار اثر به معرفی چهار تکیه تاریخی ایران می پردازد:
1. تکیه نفر آباد در شهر ری
2. تکیه مراد بیک در بابل
3. تکیه نواب در بیرجند
4. تکیه معاون الملک در کرمانشاه

مرتبط با این