صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه ها از ساعت 18:30تا 19:00 به مدت 30 دقیقه

برنامه "چهار اثر" به معرفی آثار ملی ثبت شده ایران می پردازد.

در این برنامه شنونده تاریخ هستی چهار سرو زیبای ایران (سرو ابر کوه، سرو مهرگان، سرو سیرچ و سرو هرزویل) خواهید بود.

مرتبط با این