صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنیه ها و یك شنبه ها از ساعت 19:30 به مدت 90 دقیقه

تازه ترین رویدادهای عرصه کتاب و کتابخوانی در برنامه عصرانه با کتاب .

طباطبایی مدیر روابط عمومی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در برناه ی عصرانه با کتاب از آغاز به کار نمایشگاه کتاب استانی خبر داد .

مرتبط با این