صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنج شنبه ها از ساعت 19:30 به مدت یك ساعت

داوود قنبری نقاش برجسته ی کشور مهمان برنامه ی نام آوران ایران زمین بود.ایشان درسال55 واردپارس شد و تحصیلات خود را در مدرسه ی بوزار آغاز کرد و در سال 1360 شمسی دیپلم خود را از مدرسه ی بوزار پاریس دریافت کرد . بخش هایی از این گفتگو را بشنوید

مرتبط با این