صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنج شنبه ها از ساعت 19:30 به مدت یك ساعت

این فیلم بخشی از خلق نقاشی محمد هادی فدوی نقاش و طراح صحنه است که برنامه نام آوران ایران زمین با وی مصاحبه اختصاصی داشت.

مرتبط با این