صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر شب از ساعت 00:15 به مدت 115 دقیقه

اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را
بخال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را

مرتبط با این