صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنج شنبه از ساعت 17 تا 17:30 به مدت 30 دقیقه

این برنامه از جهان ترجمه به گفتگوی اختصاصی با دکتر معصومه شبستری، مترجم زبان و ادبیات عربی پرداخته است.

همواره شنوندۀ ما باشید از شبکه رادیویی فرهنگ...

مرتبط با این