پخش مذاکرات علنی مجلس شورای اسلامی یكشنبه،سه شنبه و چهارشنبه از ساعت حوالی 8 صبح تا قبل از اذان ظهر به مدت متغیر

رادیو فرهنگ

پخش مذاكرات علني مجلس شوراي اسلامي

نامزدها از تخریب یکدیگر بپرهیزند

رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور:حضور پرشمار نامزدهای شاخص، طلیعه انتخاباتی با مشارکت بالاست / نامزدها از تخریب یکدیگر بپرهیزند/ تا غیرت در رگ جوانان مسلمان جاری است، فلسطین تنها نخواهد بود

1400/02/26
|
12:04
دسترسی سریع
پخش مذاکرات علنی مجلس شورای اسلامی