صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه و دوشنبه از ساعت 21:00 به مدت 30 دقیقه

برنامه "اسطوره های ایرانی" به بررسی محتوایی شاهنامه فردوسی می پردازد.

شما فرهیخته محترم، شنونده بخش "نبرد بین کیخسرو و افراسیاب" بعد از نبرد تن به تن کیخسرو با پشنگ (پسر افراسیاب) در شاهنامه فردوسی هستید.

مرتبط با این