صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

دوشنبه و پنج شنبه از ساعت 17:30 به مدت یك ساعت

عصرانه با ادبیات کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ 13 مهر 1396 به ادبیات کودک و نوجوان پرداخت

در بخش ستاره های نزدیک به زندگی و آثار مهدی آذریزدی پرداخته شد.
بخش های مختلف برنامه شامل : ستاره های نزدیک / 1 شعر 1 شاعر / فرهنگ به دقیقه اکنون / شعر درمانی / پشت پرچین سخن و ...

مرتبط با این