صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت ساعت 20:00 به مدت 30 دقیقه

بازخوانی حوادث و رخدادها و ماجراهای جالبی که در تاریخ ایران و جهان اتفاق افتاده است

برگزاری جشن های 2500 ساله شاهنشاهی در دوره پهلوی و اعتراضات مردم به این جشن ها به روایت بهروز رضوی

مرتبط با این