صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت ساعت 20:00 به مدت 30 دقیقه

بررسی مهم ترین رویدادهای علمی فرهنگی هنری در سمت و سو

علم و هنر مرمت از جنبه های مختلف با حضور خانم دکتر شخرزاد امیر شیرازی عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی در سمت و سو

مرتبط با این