صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت 17:00 به مدت 15 دقیقه

برنامه "آیینه جیبی" به معرفی دستاوردهای فناوری دیجیتال در حوزه کتاب می پردازد.

گفت و گو آقای کیوان نقره کار (کارشناس-مجری) با خانم مائده گیوه چین (خبرنگار حوزه فناوری) درباره اینترنت

مرتبط با این