کوبه شنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه از ساعت 15:15 به مدت 30 دقیقه

کوبه

مهم ترین اخبار فرهنگی هنری اجتماعی

عوامل برنامه :تهیه کننده سردبیر و نویسندگان : معصومه السادات علوی نکو و مریم مقدسی ، گزارشگر علیرضا نوری ، گوینده احسان همتی ، هماهنگی فاطمه طاهری و فروزان امیدی

1398/04/09
|
16:20
دسترسی سریع
کوبه