صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:15 به مدت 30 دقیقه

مهم ترین اخبار فرهنگی هنری اجتماعی

عوامل برنامه :تهیه کننده سردبیر و نویسندگان : معصومه السادات علوی نکو و مریم مقدسی ، گزارشگر علیرضا نوری ، گوینده احسان همتی ، هماهنگی فاطمه طاهری و فروزان امیدی

مرتبط با این