كوبه شنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه از ساعت 15:15 به مدت 30 دقیقه

كوبه

مهم ترین اخبار فرهنگی هنری اجتماعی

عوامل برنامه :تهیه كننده سردبیر و نویسندگان : معصومه السادات علوی نكو و مریم مقدسی ، گزارشگر علیرضا نوری ، گوینده احسان همتی ، هماهنگی فاطمه طاهری و فروزان امیدی

1398/04/09
|
16:20
دسترسی سریع
كوبه