کوبه شنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه از ساعت 15:15 به مدت 30 دقیقه

کوبه

اطلاع رسانی و پیگیری آخرین اخبار و اطلاعات در حوزه فرهنگ

فراخوان انتخاب شعار روز فناوری فضایی
گفتگو با مهندس حجت تارزاده ( مدیر کل روابط عمومی و دبیرستاد برگزاری مراسم روز فناوری فضایی

1397/09/26
|
17:50
دسترسی سریع
کوبه