صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:15 به مدت 30 دقیقه

اطلاع رسانی مهمترین اخبار و رویدادهای فرهنگی ایران

گفت و گو با آقای دکتر یاسر موحدفر (دبیر کل بنیاد فردوسی) درباره سیزدهمین بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان فارسی به میزبانی کمیسیون ملی یونسکو در ایران در برنامه کوبه مورخه 1397/2/24

مرتبط با این