صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:15 به مدت 30 دقیقه

اطلاع رسانی مهمترین اخبار و رویدادهای فرهنگی ایران

گفت و گو با آقای دکتر علیرضا طاهرپور (مدیرکل دفتر نظارت، بهسازی و هدایت آموزشی سازمان فنی و حرفه ای کشور) درباره بازدید همگانی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی در اردیبهشت ماه 1397

مرتبط با این