صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:15 به مدت 30 دقیقه

اطلاع رسانی مهمترین اخبار و رویدادهای فرهنگی ایران

گفت و گو با آقای ثابت نیا (معاون هنری بنیاد امام رضا(ع)) درباره شانزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع) در برنامه کوبه مورخه 1397/1/29

مرتبط با این