صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:15 به مدت 30 دقیقه

اطلاع رسانی مهمترین اخبار و رویدادهای فرهنگی ایران

گفت و گو آقای احسان همتی (مجری) با آقای سالم صلواتی (دبیر دهمین جشنواره ملی فیلم و عکس ژیار) درباره انتشار فراخوان دهمین جشنواره ملی فیلم و عکس ژیار

مرتبط با این