صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا پنج شنبه از ساعت 20:30 به مدت 90دقیقه

در این برنامه نیستان شنونده گفتگوی تلفنی با سلمان سالک باشید به بهانه ترجمه کتاب دستگاه ها و آوازها

مرتبط با این