صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه ، دوشنبه و جمعه از ساعت 12:45 به مدت 30 دقیقه

برنامه "چاپ اول" به معرفی تازه‌های نشر و گفت‌وگو با ناشران می پردازد.

گفت و گو خانم بهاره برهانی (کارشناس برنامه) با خانم سمیه نصرالهی (مترجم) درباره کتاب "دختری که از چنگ داعش گریخت" نوشته فریدا خلف

مرتبط با این