چاپ اول شنبه ، دوشنبه و جمعه از ساعت 12:45 به مدت 30 دقیقه

چاپ اول

برنامه "چاپ اول" به معرفی تازه‌های نشر و گفت‌وگو با ناشران می پردازد.

گفت و گو خانم بهاره برهانی (كارشناس برنامه) با خانم سمیه نصرالهی (مترجم) درباره كتاب "دختری كه از چنگ داعش گریخت" نوشته فریدا خلف

1396/08/30
|
15:52
دسترسی سریع
چاپ اول