چاپ اول شنبه ، دوشنبه و جمعه از ساعت 12:45 به مدت 30 دقیقه

چاپ اول

برنامه "چاپ اول" به معرفی تازه‌های نشر و گفت‌وگو با ناشران می پردازد.

گفت و گو خانم بهاره برهانی (كارشناس برنامه) با آقای دكتر بابك اعتمادی (از فعالان دانشنامه و فرهنگنامه نویسی معاصر) در خصوص فرهنگنامه دكتر بابك اعتمادی

1396/08/02
|
16:16
دسترسی سریع
چاپ اول