صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا سه شنبه از ساعت 13:15 به مدت 15 دقیقه

برنامه "چاپ اول" به معرفی تازه‌های نشر و گفت‌وگو با ناشران می پردازد.

گفت و گو خانم بهاره برهانی (کارشناس برنامه) با آقای دکتر بابک اعتمادی (از فعالان دانشنامه و فرهنگنامه نویسی معاصر) در خصوص فرهنگنامه دکتر بابک اعتمادی

مرتبط با این