صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت 13:30 به مدت 30 دقیقه

برنامه هفتانه کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ

در بخش پرده اول ، گفتگوی علی جعفری کارشناس مجری برنامه با سالم صلواتی مدیر انجمن سینمای جوانان کردستان درباره فعالیت های این انجمن را بشنوید

مرتبط با این