صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت 13:30 به مدت 30 دقیقه

برنامه "هفتانه" به تحلیل و بررسی رویدادهای ادبی و هنری کشور می پردازد.

گفت و گو آقای علی جعفری (کارشناس - مجری) با آقای امیرحسین شفیعی (دبیر پنجمین همایش سراسری تئاتر مردمی خرداد) درباره پنجمین همایش سراسری تئاتر مردمی خرداد

مرتبط با این