صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت 13:30 به مدت 30 دقیقه

برنامه "هفتانه" به تحلیل و بررسی رویدادهای ادبی و هنری کشور می پردازد.

گفت و گو آقای علی جعفری (کارشناس - مجری) با آقای سهراب خواجه نژاد (کارشناس-مسئول هنری مرکز تخصصی تئاتر کودک خراسان) درباره مرکز تخصصی تئاتر کودک خراسان

مرتبط با این