صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت 13:30 به مدت 30 دقیقه

برنامه "هفتانه" به تحلیل و بررسی رویدادهای ادبی و هنری کشور می پردازد.

گفت و گو آقای علی جعفری (کارشناس-مجری) با خانم سمیه نصراللهی (مدیر انتشارات مهرگان خرد) درباره نخستین جشنواره نمایشنامه نویسی مهرگان خرد

مرتبط با این