صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت 13:30 به مدت 30 دقیقه

برنامه "هفت کوچه" به فرهنگ مردم و آشنایی با مردم شناسی سرزمین ایران می پردازد.

صحبت های آقای دکتر اکرامی فر (کارشناس برنامه) درباره معنای ایثار

مرتبط با این