صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت 13:30 به مدت 30 دقیقه

برنامه هفت کوچه پنجشنبه 4 مهر به موضوع کسب و کار در فرهنگ مردم می پردازد.

شما شنونده صحبت های آقای محمد رضا بیگی (کارشناس برنامه)، در خصوص موضوع کسب و کار در فرهنگ مردم هستید.

مرتبط با این