صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت 13:30 به مدت 30 دقیقه

برنامه "هفت کوچه" به فرهنگ مردم و آشنایی با مردم شناسی سرزمین ایران می پردازد.

در صوت بالا ابتدا چیستانی مطرح می شود و شما فرهیخته محترم می توانید در انتهای صوت، شنونده جواب چیستان باشید.

مرتبط با این