صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت 13:30 به مدت 30 دقیقه

برنامه "هفتانه" به تحلیل و بررسی رویدادهای ادبی و هنری کشور می پردازد.

شما فرهیخته محترم در بخش واژه های سربی برنامه هفتانه، شنونده گفت و گو آقای سعید اسلامزاده (کارشناس مجری) با آقای تورج بهادری (مسئول جشنواره جایزه شعر فرا سپید) در خصوص "جشنواره جایزه شعر فرا سپید" هستید.

مرتبط با این