صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت 13:30 به مدت 30 دقیقه

آداب و رسوم خراسان رضوی در هفت کوچه

همراه با مهمانانی از خراسان رضوی در هفت کوچه و بررسی آداب و رسوم خراسان رضوی با حضور دکتر اکرامی فر .

مرتبط با این