هفت كوچه شنبه دو شنبه پنج شنبه از ساعت 09:00 به مدت 90 دقیقه

نیروی انتظامی حافظ امنیته...

بخشی از اجرای هنرمندان هفت كوچه آقایان منوچهر آذری و عباس محبی با ضرب استاد ایزد كاویانی و سنتور آقای حسین احمدی به مناسبت هفته نیروی انتظامی را با هم بشنویم....

1401/07/17
|
14:09
دسترسی سریع
هفت كوچه