هفت كوچه شنبه،دوشنبه،پنج شنبه و جمعه از ساعت 09:00 به مدت حدود 90 دقیقه

نقالی در فرهنگ مردم

صحبت های حسن گودرزی سروش فرهنگیار محترم برنامه هفت كوچه ازاستان همدان درباره ی نقالی در فرهنگ مردم

1401/05/22
|
13:17
دسترسی سریع
هفت كوچه