هفت كوچه شنبه،دوشنبه،پنج شنبه و جمعه از ساعت 09:00 به مدت حدود 90 دقیقه

باز این چه شورش است كه در خلق عالم است

بخشی از اجرای گوینده توانای برنامه هفت كوچه سركار خانم ارجمندی در برنامه هفت كوچه را به مناسبت آغاز ماه محرم با هم بشنویم

1401/05/08
|
13:23
دسترسی سریع
هفت كوچه