هفت كوچه شنبه،دوشنبه،پنج شنبه و جمعه از ساعت 09:00 به مدت حدود 90 دقیقه

اجابت دعا در فرهنگ مردم

صحبت های خانم رمضان خوانی فرهنگیار محترم برنامه هفت كوچه در باره ی اجابت دعا در فرهنگ مردم ایران زمین

1401/04/20
|
07:10
دسترسی سریع
هفت كوچه