صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز صبح از ساعت 06:30 به مدت 90دقیقه

آنچه در تاب آوری به عنوان دارائی اهمیت دارد وجود فرد یا افرادی دلسوز و مهربان هستند که در روزهای سخت با ما همراه و همدل باشند. تاب آوری را با کارشناسی محمدرضا مقدسی از رادیو فرهنگ بشنوید.

همراه شمائیم،همراهمان بمانید.

مرتبط با این