صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز صبح از ساعت 06:30 به مدت 90دقیقه

دکتر سیما قدرتی در بخش دیدگاه در برنامه ی صبح به وقت فرهنگ درباره خوش بینی و ویژگی های افراد خوش بیشتر توضیح می دهد .

مرتبط با این