صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز صبح از ساعت 06:30 به مدت 90دقیقه

مجله خبری صبحگاهی

مروری بر خبرهای حوزه "فرهنگ و هنر" توسط خانم وجیهه تیموری (کارشناس فرهنگی) در برنامه زنده "صبح به وقت فرهنگ" مورخه 1397/5/17 (میان برنامه "دریچه")
به مناسبت روز خبرنگار

مرتبط با این