صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز صبح از ساعت 06:30 به مدت 90دقیقه

مجله خبری صبحگاهی

گفت و گو با آقای سلطانی (گزارشگر مرکز ایلام) درباره اخبار مربوط به وقوع زلزله در استان کرمانشاه

مرتبط با این